Jump to main content

Hur du underhåller din Dual Air

Ett rent filter förbättrar ditt fönings-resultat.

Om fönens filter är blockerat med damm eller hår kommer det att nå en mycket högre temperatur än vad det är designat för.

Detta beror på att när mindre luft kommer in i fläkten på grund av ett blockerat filter blir fönen för varm.

Överhettning är farligt

Du kan skada salongsutrustningen eller – i värsta fall – din kunds hår. En bra rutin är viktig. Välj till exempel en specifik dag i veckan för rengöring av filtret på din fön.

Enkel rengöring

Vi har gjort det här enkelt med Dual Air. Vrid bara filtret tills du kan ta bort det smidigt, skölj det under vatten, torka det med en ren torr trasa och sätt på det igen.

Ingen stor grej alls, men det kan ha en enorm effekt på ditt resultat!

Är du intresserad av fler instruktionsvideor?

Registrera dig för ett gratis Dual Air Academy-konto