Jump to main content

Betydande skillnad för din kropp som frisör

Ny forskning från SINTEF bekräftar att Dual Air gör en väsentlig skillnad för din kropp som frisör. Projektet finansieras av DistriktsForsk Trøndelag.

Arbetspositionen Dual Air ger kan avsevärt minska belastningen och trycket i användarens axlar, armar, nacke och handled.

Du kan läsa hela rapporten här (PDF)

Forskningen genomfördes i frisörsalonger med frisörer i Trondheim, Sandnes, Oslo och Bergen, på vanliga arbetsdagar med riktiga kunder.

Målet med projektet var att svara på frågorna:

  • Kan sensorer upptäcka när Dual Air används korrekt och felaktigt?
  • Hur mycket av en ergonomisk skillnad gör Dual Air jämfört med traditionella hårfönar?

Resultat

Projektet bekräftar att sensorer kan känna av skillnaden mellan korrekt och felaktig användning av Dual Air. Forskningen bekräftar att hårstylistens arm är betydligt lägre med Dual Air jämfört med traditionella hårfönar.

Dual Air ger användaren en betydligt lägre axel och en mindre vinklad arm.

Grafen nedan sträcker sig från 30 grader till 90 grader på den vänstra axeln. Med hjälp av Dual Air, den blå linjen, var hårstylistens arm i genomsnitt 45 grader ut från kroppen och sällan över 60 grader. Med traditionella fönar är hårstylistens arm ofta mer än 90 grader ut från kroppen och sällan under 60 grader.

Graf som viser att ved hjälp av Dual Air, den blå linjen, var hårstylistens arm i genomsnitt 45 grader ut från kroppen och sällan över 60 grader. Med traditionella fönar är hårstylistens arm ofta mer än 90 grader ut från kroppen och sällan under 60 grader.

Att arbeta med höga armar över 90 grader ut från kroppen gör att kroppen löper stor risk att utveckla muskel- och skelettsmärtor.

Fönens vikt har visat sig vara mycket mindre viktig än armens vinkel ut från kroppen när det gäller utvecklingen av kroppslig belastning.

Med armens position som Dual Air ger är vikten på fönen obetydlig.

Vi uppskattar alla frågor du har om Dual Air. Kontakta oss gärna så svarar vi dig.