Jump to main content

Hva sier forskerne om Dual Air?

Forskning påviser at frisører blir negativt påvirket av fysiske belastninger i det daglige arbeidet. 3 av 4 frisører sier at de har smerter i armer og skuldre (PDF).

Målet vårt er at Dual Air skal forbedre frisørenes liv ved å gi dem et verktøy som er designet for profesjonelle frisører og behovene deres. Slik at du som profesjonell skal kunne føne gjestene dine mens du jobber i en naturlig arbeidsstilling, uten å pådra deg belastningsskader.

Føning utgjør rundt 30% av arbeidstiden for damefrisører og rundt 20% av herrefrisørenes arbeidstid (Chen 2010). Den ikke-dominerende hånden, den som holder føneren, er den som blir mest belastet.

Dual Air har funnet opp et helt nytt og ergonomisk design med toveis luftutblåsning som motvirker de gjentatte belastningene som hos veldig mange utvikler seg til å bli alvorlige belastningsskader over tid.

Dual Airs ergonomiske utforming gjør at du kan jobbe i en behagelig arbeidsstilling med lave armer og lave skuldre gjennom hele føningen. Reduserer du tiden du jobber med armene over 90 grader med kun 1%, reduserer du faren for belastningsskader med 20%.

Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, publiserte en forskningsrapport der de utredet om Dual Air reduserer belastingsplager sammenlignet med tradisjonelle pistol-fønere.

Forskningen viser at:

  • Bruk av Dual Air reduserer tiden brukt med armen i posisjoner med høy belastning med mer enn 50%
  • Bruk av Dual Air ble også vist å redusere aktiviteten i kappemuskelen.

Armstilling med tradisjonelle hårfønere

Arm position with traditional blow-dryers

Armstilling med Dual Air-føneren

Arm position with Dual Air professional blow-dryer

Studien viste også viktigheten av enkel opplæring i hvordan du bruker Dual Air. Når du holder Dual Air feil, opplever eller oppnår ikke brukere fordelene med vårt nye design.

Dual Air-kunder har gitt tilbakemeldinger om at etter at de gikk over til vårt produkt og har brukt det i løpet av de siste 1-2 årene, har helseproblemene deres knyttet til skulderbelastning forsvunnet.